မြန်မာ့အသံနှင့် ရုပ်မြင်သံကြား စိန်ရတုဂုဏ်ပြုအစီအစဉ် "ကောင်းမြတ်အစဉ်အလာ လက်ဆင့်ကမ်းပညာ (ZOOM) - ဒေါ်သန္တာခင် (ဦးစီးအရာရှိ (သတင်း) (၁၉၈၂ - ၁၉၉၂)"