ရွှင်မြူးကဟန် တန်ခူးသင်္ကြန် "ဒေါ်နွဲ့နွဲ့စန်း၏ ဆွေးနွေးချက်"