ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)၊ ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ရွာငံမြို့နယ်တွင်တောင်သူအများစု ခရမ်းချဉ်သီးများ ဦးစားပေးစိုက်ပျိုးလာ