ဗဟိုဘဏ်မှ ထုတ်ထားသည့် ၅၀၀၀ ကျပ်တန်၊ ၁၀၀၀၀ ကျပ်တန် ငွေစက္ကူများကို တရားဝင်ငွေစက္ကူအဖြစ်မှ ရပ်စဲလိုက်ကြောင်း ထုတ်ပြန်စာမှာ အတုဖြစ်ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ပြော