မြန်မာနိုင်ငံမှ ထွက်ရှိသည့် ငရုတ်သီးများကို ပြည်ပသို့ အအေးခန်းကားများနှင့် တင်ပို့လျက်ရှိ