မျှဝေအသိပေး ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး (Booster အကြောင်း သိကောင်းစရာ) (အပိုင်း-၂)