ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကြောင့် အလုပ်ခွင် ထိခိုက်မှုနည်းပါးစေရေးနှင့် အလုပ်သမားများ ကျန်းမာရေးအတွက် စက်ရုံ အလုပ်ရုံများတွင် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးလျက်ရှိ