“ထမင်းမိန်မိန်စားမယ်” တေးရေး-ရွှေတိုင်ညွှန့် တေးဆို-အောင်မျိုးဝင်း၊ သိမ့်သိမ့်