ပန်းဆိုးတန်းဒလကူးတို့သင်္ဘောခရီးစဉ်အချိန်နဲ့ အခေါက်ရေ ပြောင်းလဲပြေးဆွဲ