အာရှအခြေခံ အဆောက်အအုံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘဏ် AIIB အနေနှင့် ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်အရောက်၌ ချေးငွေများ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေးတွင် ဒေါ်လာ (၅၀)ဘီလီယမ် ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်