ရည်းစားလည်းမထားဘူးတော့ တေးရေး - ဂီတစာဆို ကိုလေးလွင် တေးဆို - ဘုန်းသစ်