နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၊ သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့မှ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ (၁၀/၂၀၂၁) ပြုလုပ်