ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ချောင်းဝတံတားသစ် တည်ဆောက်ရေး စီမံကိန်းတွင် ပြည်တွင်းဖြစ်ပစ္စည်းအများဆုံး အသုံးပြုတည်‌ဆောက်နေ