ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျုံပျော်မြို့နယ်၊ ဒါးကချောင်းအတွင်းသို့ ငါးသားပေါက်ကောင်ရေ (၃)သိန်းမျိုးစိုက်ထည့်