စစ်တောင်းမြစ်ကူးတံတား (အုတ်ဖြတ်) ကိုဒီဇင်ဘာလကုန်တွင်ရာနှုန်းပြည့် ပြီးစီးအောင်လျာထားဆောင်ရွက်လျက်ရှိ