ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အမိန့်အမှတ် (၃/၂၀၂၂)ထုတ်ပြန် (ဟားခါးမြိုနယ်တွင် နေထိုင်သော ပြည်သူများအနေဖြင့် မိမိနေအိမ်တွင် နေထိုင်ရန် Stay at home အစီအစဉ်တွင် အကျုံးဝင်ခြင်းမှ ပယ်ဖျက်)