သီပေါမြို့နယ်၌ အသက်၈၅ နှစ်အထက် အဘိုးအဘွားများအား လူမှုရေးပင်စင်ထောက်ပံ့