စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနမှ GAP နှင့် အော်ဂဲနစ် စိုက်ပျိုးရေးစနစ်များ ပြန့်ပွားရေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိ