နီးကပ်သည့် အသိုက်အဝန်းတစ်ခု တည်ဆောက်ရေးတွင် အာရှအလယ်ပိုင်းနိုင်ငံများနှင့်အတူလုပ်ဆောင်ရန် အဆင်သင့်ရှိကြောင်း တရုတ်သမ္မတက ပြောကြားခဲ့

Thursday, January 27, 2022