တရုတ်နိုင်ငံတွင် ပြီးခဲ့သည့် အင်္ဂါနေ့က ကိုဗစ်-၁၉ ပြည်တွင်း ကူးစက်မှု (၂၂၇)ခုရှိ