အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုရှိ ကိုဗစ် ကူးစက် ဖြစ်ပွားမှု မြင့်တက်ရာ ဒေသအချို့တွင် ပါးစပ်နှာခေါင်းစည်း တပ်ဆက်ကြရန် တာဝန်ရှိသူများက တိုက်တွန်းခဲ့