ဥရောပသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင် ၄နိုင်ငံမှ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်များသည် ၂၀၅၀ပြည့်နှစ်အရောက်တွင် အစိမ်းရောင် စွမ်းအင် ပိုမို ထောက်ပံ့ပေးရေး Esbjergကြေညာချက် လက်မှတ်ရေးထိုး