အင်ဒိုနီးရှားတွင် ကိုဗစ်-၁၉ကန့်သတ်မှုများဖြေလျှော့လိုက်ပြီဖြစ်သည့် အတွက် နိုင်ငံတကာ လေဆိပ် (၆)ခု ကို မနေ့က ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီဖြစ်