နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ သတင်းထုတ်ပြန်ရေး အဖွဲ့မှ အကြမ်းဖက် အုပ်စုအဖြစ် ကြေညာထားသော NUG နှင့် ဆက်သွယ်၍ Online စနစ်ဖြင့် Kaung For You တရားမဝင် ပညာသင်ကြားမှု အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ခဲ့သည့် ဆရာ၊ ဆရာမများ ဥပဒေဘောင်အတွင်းသို့ ပြန်လည် ဝင်ရောက်နိုင်ရန် ဖိတ်

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ သတင်းထုတ်ပြန်ရေး အဖွဲ့မှ အကြမ်းဖက် အုပ်စုအဖြစ် ကြေညာထားသော NUG နှင့် ဆက်သွယ်၍ Online စနစ်ဖြင့် Kaung For You တရားမဝင် ပညာသင်ကြားမှု အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ခဲ့သည့် ဆရာ၊ ဆရာမများ ဥပဒေဘောင်အတွင်းသို့ ပြန်လည် ဝင်ရောက်နိုင်ရန် ဖိတ်ခေါ်

Monday, August 01, 2022