မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးသော အမျိုးသားဘူမိဥယျာဉ် အဖြစ် ပုပ္ပားဒေသ သစ်တောဧရိယာရှိ နေရာ(၁၅)ခုကို ကနဦးသတ်မှတ်ပြီး ဘူမိဥယျာဉ်တစ်ခု၏ အင်္ဂါရပ်နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်သွားမည်

Wednesday, August 10, 2022