ဂျပန်နိုင်ငံသည် သီတင်း (၃)ပတ်ဆက်တိုက် ကိုဗစ် ဖြစ်ပွားမှုအသစ် ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံ ဖြစ်ကြောင်း WHO ထုတ်ပြန်ခဲ့

Friday, August 12, 2022