ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ကပ်ရောဂါအလွန်ကာလကို ကူးပြောင်းလာပြီဖြစ်သောကြောင့် ကိုဗစ်-၁၉ ဆိုင်ရာ ဟိုတယ်အခြေပြု သီးခြားခွဲထားရှိသည့် ဝန်ဆောင်မှုများအားလုံးကို အဆင့်လိုက် ရပ်ဆိုင်းသွားမည်ဖြစ်

နောက်ဆုံးရသတင်း