တရုတ်နိုင်ငံသည် Long March 6 ဒုံးပျံတစ်စင်းတည်းဖြင့် ဂြိုဟ်တု ၁၆ လုံးကို ဂြိုဟ်ပတ်လမ်းအတွင်းသို့ အောင်မြင်စွာ လွှတ်တင်နိုင်ခဲ့