ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုသည် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအပေါ် ဆိုးရွာစွာ သက်ရောက်စေလျက်ရှိ

နောက်ဆုံးရသတင်း