တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် Shiyan-14 နှင့် Shiyan-15 ဂြိုလ်တုနှစ်စင်းကို အာကာသတွင်းသို့ လွှတ်တင်ခဲ့

Monday, September 26, 2022