ဗီယက်နမ်နိုင်ငံရှိ အမျိုးသားကလေးဆေးရုံတွင် ကလေးသူငယ် ကင်ဆာရောဂါ အသိပညာပေးလ အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကို ကျင်းပ