လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာနမှ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ် တစ်ခုထက်ပိုမို ကိုင်ဆောင်ထားသူများအနေဖြင့် ပယ်ဖျက်ပြီးဖြစ်သည့် ယခင် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားအား နီးစပ်ရာမြို့နယ် လဝကရုံးသို့ အပ်နှံကြပါရန် အသိပေးကြေညာ

Sunday, December 04, 2022