ဆွီဒင်နိုင်ငံက သိပ္ပံပညာရှင်များသည် အာတိတ်ကောင်းကင်ယံတွင် မြင်တွေ့ရလေ့ရှိသည့် အလင်းတန်းများဆိုင်ရာ သုတေသနတစ်ရပ်ကို မနေ့က ဆောင်ရွက်ခဲ့

Friday, March 24, 2023