သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ သစ်တောနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ် ရာပြည့်အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနား ကျင်းပမည်

Monday, May 22, 2023