ပြင်သစ်နိုင်ငံ Tuileries ဥယျာဉ်အလယ်တွင် ပထမဆုံးအကြိမ် Floral ဖက်ရှင်ပြပွဲ ကျင်းပခဲ့

Sunday, June 04, 2023