ဘယ်သူမှန်လဲ အပြိုင်ကြဲ “သုတစာပေက တိုင်းပြည်ကို အကျိုးပြုတယ်၊ ရသစာပေက တိုင်းပြည်ကို အကျိုးပြုတယ်”

Sunday, November 26, 2023