သားဖွားမီးယပ်ပြင်ပလူနာကုသမှုနှင့် မီးဖွားခြင်းဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများကို ထပ်တိုးဝန်ဆောင်မှုဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့သည့်အတွက် စာချုပ်ဆေးရုံ၊ သားဖွားဆေးခန်း (၁၂)ခန်း ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ

Saturday, December 02, 2023