ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း ရိုးရာပွဲတော်များစွာရှိသည့်အနက် ကောက်ဦးစပါးဖြင့် ရိုးရာကောက်သစ်စားပွဲတော် ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပွဲကျင်းပ

Saturday, December 02, 2023