မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ၂၀၂၄ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြမည့် ကြီးကြပ်ရေးမှူးများနှင့် တာဝန်ရှိသူများအား စာမေးပွဲလုပ်ငန်း တာဝန်ဆိုင်ရာများ မှာကြားဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပ

Monday, March 04, 2024