ပုသိမ်စက်မှုဇုန်မှ ဒေသနှင့်ကိုက်ညီသည့် စပါးမျိုးစေ့ချကိရိယာများ ထုတ်လုပ်၍ တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ကြဲခင်းများ လျော့နည်းကာ အစေ့ချကိရိယာအသုံးပြု စိုက်ပျိုး လာနိုင်စေရန် ဆောင်ရွက်သွားမည်

Sunday, April 21, 2024