တောင်ကြီးမြို့ရှိ အမှတ် (၂)သံမဏိစက်ရုံ(ပင်းပက်)မှ ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ရရှိထားသည့် ရန်ပုံငွေများဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများကို သတ်မှတ်ချိန်အတွင်းပြီးစီးနိုင်ရေး လုပ်ဆောင်သွားမည်

Sunday, April 21, 2024