ရွှေပြည်သာမြို့နယ်ရှိ ရွှေမဲဆိပ်ကမ်းမှတစ်ဆင့် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ တစ်လလျှင် ပြောင်းတန်ချိန် (၁၃၀၀၀) ကျော် တင်ပို့ရန်စီစဉ်

Saturday, May 18, 2024