ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ(ဒုတိယမြို့တော်ဝန်) ဦးညီညီ - ရန်ကုန်မြို့အတွင်း သန့်ရှင်းသာယာလှပရေးနှင့် လမ်းများ ကောင်းမွန်ရေးလုပ်ငန်းများ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး

Thursday, May 30, 2024