အစ္စရေးတို့သည် ဂါဇာနှင့် အီဂျစ်နိုင်ငံတို့ကြား နယ်စပ်တစ်လျှောက်ရှိ Philadephi လမ်းကြောင်းကို ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့

Thursday, May 30, 2024