၂၀၂၄ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲတွင် ဝိပ္ပံဘာသာတွဲနှင့် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး အမှတ်အများဆုံးစာရင်းတွင်ပါဝင်ခဲ့သည့် မဟော်သဓာ ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်း (ရန်ကုန်)မှ ကျောင်းသူ (၂)ဦးကို မဟော်သဓာကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်းတွင် သွားရောက်တွေ့ဆုံမေးမြန်း

၂၀၂၄ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲတွင် ဝိပ္ပံဘာသာတွဲနှင့် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး အမှတ်အများဆုံးစာရင်းတွင်ပါဝင်ခဲ့သည့် မဟော်သဓာ ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်း (ရန်ကုန်)မှ ကျောင်းသူ (၂)ဦးကို လှည်းကူးမြို့နယ်ရှိ မဟော်သဓာကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်းတွင် သွားရောက်တွေ့ဆုံမေးမြန်း

Friday, June 21, 2024