လူမှုပတ်ဝန်းကျင်တွင် ကိုယ်တိုင်ရပ်တည်နိုင်ရန်အတွက် အရည်အချင်းမြှင့်တင်ခြင်းသင်တန်းကို ရန်ကုန်မြို့၊ ဒဂုံမြို့နယ်၊ သံတမန်လမ်းရှိ မေရီချက်(ပ်)မင်းနားမကြားသောကလေးများကျောင်း၌ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေး

Friday, June 21, 2024