ဆေးလိပ် ဆေးရွက်ကြီး အန္တရာယ်မှဝေးရာသို့ အသိစိတ်ဖြင့် ရှောင်ကြဉ်စို့