မေးမြန်းဖြေကြား လူမှုစီးပွား “နည်းပညာယှဉ်ပြိုင်မှုမြင့်မားသည့် ယနေ့ခေတ်တွင် မူပိုင်ခွင့်အကာအကွယ်ပေးမှုပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာလိုအပ်”