နှာချေ၊ ချောင်းဆိုးသည့်အခါတိုင်း သင်အပါအဝင် သင့်မိသားစုနှင့်ပတ်၀န်းကျင်ကို ရောဂါပိုးမွှားများ ကူးစက်ပျံ့နှံ့ခြင်းမှ ကာကွယ်ပါ