အင်းလေးကန်ရေနည်းပါးလာသော်လည်း ရေကျဆင်းမှုလျော့နည်းအောင် ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိ